Εσωτερικά

καθηγητησ 

Ιωάννης Μακρής

Ο Δρ. Ιωάννης Μακρής είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο:  “Τεχνολογία Μετρήσεων με έμφαση στον Σεισμοηλεκτρομαγνητισμό” .

 • SEISMOELECTROMAGNETISM
 • SEISMOLOGY & GEOPHYSICS
 • METROLOGY

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βασίλειος Σάλτας

Ο Δρ Βασίλειος Σάλτας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο στη “Φυσική Γεωυλικών με Εφαρμογές στο Περιβάλλον”.

 • ELECTRICAL-DIELECTRIC CHARACTERIZATION OF MATERIALS
 • ROCKS AND MINERALS AT HIGH-P AND HIGH-T
 • POINT DEFECT IN SOLIDS

Επίκουρος καθηγητης 

Μαρία Κούλη

Η Δρ Μαρία Κούλη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με γνωστικό αντικείμενο “Γεωφυσική και Γεωκαταστροφές”.

 • GEOINFORMATICS
 • GEOHAZARDS SUSCEPTIBILITY MAPPING
 • GEOMORPHOLOGY

Επίκουρος καθηγητης 

Iωάννης Μπαρμπουνάκης

Ο Δρ Ιωάννης Μπαρμπουνάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με γνωστικό αντικείμενο “Δυναμική Διαχείριση Δικτυακών Υπηρεσιών”.

 • BIG DATA ANALYTICS
 • NETWORKS ARCHITECTURE, PROTOCOLS AND SECURITY
 • INTERNET OF THINGS