Όργανα – Διοίκηση

 

Διευθυντής
Δρ. Βαλλιανάτος Φίλιππος, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, fvallian@geol.uoa.gr

Βιογραφικό του Δρ Φίλιππου Βαλλιανάτου

 

Συντονιστική Επιτροπή

Δρ. Βαλιανάτος Φίλιππος, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, fvallian@geol.uoa.gr

Δρ Μακρής Ιωάννης, Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, jpmakris@hmu.gr

Δρ Σάλτας Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, saltas@hmu.gr

Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή