Εξωτερικά Μέλη

Σαρλής Νικόλαος Διευθυντής Ερευνών 210-7276736, nsarlis@phys.uoa.gr
Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σταυρουλάκης Γεώργιος Διευθυντής Ερευνών 28210-37418, gestavr@dpem.tuc.gr
Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ευελπίδου Νίκη Διευθυντής Ερευνών 210-7274297, evelpidou@geol.uoa.gr
Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
__________________________
Σκορδάς Ευθύμιος Κύριος Ερευνητής 210-727673, eskordas@phys.uoa.gr
  Επίκ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χλούπης Γεώργιος Κύριος Ερευνητής  210-538535, hloupis@uniwa.gr
Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Κουσκουνά Βασιλική Κύριος Ερευνητής 210-7274421, vkouskouna@geol.uoa.gr
Αναπλ. Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κασσάρας Ιωάννης Κύριος Ερευνητής 210-7274792, kassaras@geol.uoa.gr
Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καβύρης Γεώργιος Κύριος Ερευνητής 210-7274841, gkaviris@geol.uoa.gr
Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κωστόπουλος Δημήτριος Κύριος Ερευνητής 210-7274127, dikostop@geol.uoa.gr
Επίκ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παπαδόπουλος Ηλίας Κύριος Ερευνητής ilias@uwiseismic.com
  Seismic Research Center, University of the West Indies
__________________________
Χατζόπουλος Γεώργιος Εντεταλμένος Ερευνητής 28210-23028, ggh1983@hotmail.com
Μίχας Γεώργιος Εντεταλμένος Ερευνητής gmichas@hotmail.com