Ερευνητικά Επιτεύγματα

Tο Ινστιτούτο παρουσιάζει σημαντική εξωστρέφεια μέσα από συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και παράγει υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο με διεθνείς διακρίσεις.