Φοιτητές

Under Construction …

 

Υποψήφιοι διδάκτορες

 

 

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 

 

Περάκη Δέσποινα

“Application of the Acoustic Emissions Technique to the physical modelling of earthquakes-induced landslides” (σε εξέλιξη). ΠΜΣ: Γεωπεριβαλλονικοί Πόροι & Κίνδυνοι

Επιβλέπων: Βασίλης Σάλτας

PHOTO WITH 'INSERT PICTURE HERE' JOKE: SUBREDDITNAME
 

 

Καρτσωνάκης Θωμάς

“Πειραματική μελέτη των Ακουστικών Εκπομπών σε πορώδη πετρώματα που υφίστανται μηχανική και θερμική καταπόνηση”. ΠΜΣ¨Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι (σε εξέλιξη).

Επιβλέπων: Βασίλης Σάλτας

PHOTO WITH 'INSERT PICTURE HERE' JOKE: SUBREDDITNAME
 

 

Μαρκαντωνάκης Γεώργιος

“Ανάπτυξη προσαρμοσμένης διεπαφής πολυπλεξίας πολλαπλών ηλεκτροδίων για τη χωροχρονική παρακολούθηση της σύνθετης ηλεκτρικής αγωγιμότητας και των ακουστικών εκπομπών: Εφαρμογή σε πολυφασικά συστήματα γεωυλικών”, ΠΜΣ – Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (σε εξέλιξη).

Επιβλέπων: Βασίλης Σάλτας

PHOTO WITH 'INSERT PICTURE HERE' JOKE: SUBREDDITNAME
 

 

Προπτυχιακοί φοιτητές

Καλαϊτζής Κώστας

ΠΣ Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Πρακτική Άσκηση: Ιούνιος – Νοέμβριος 2021

PHOTO WITH 'INSERT PICTURE HERE' JOKE: SUBREDDITNAME