Εργαστηριακή Μονάδα γεωυλικών

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός

 

 • Διηλεκτρική φασματοσκοπία ευρείας περιοχής συχνοτήτων (Novocontrol ALPHA-N BDS, 10μHz – 1MHz) και θερμοκρασιών (RT-1400oC, NORECS) για τον διηλεκτρικό-ηλεκτρικό χαρακτηρισμό υλικών σε διάφορες μορφές (στερεά, υγρή, σκόνη), με αναβάθμιση για χρήση 2,3 ή 4 ηλεκτροδίων.
Alpha+PC
 • Συσκευή ανεμπόδιστης θλίψης πετρωμάτων (Form+Test ALPHA3-3000, 3000 kNt) εξοπλισμένη με μονάδα ψηφιακού ελέγχου (AS C20 N), εξοπλισμένη με Load cell ακριβείας (Sensotec), και σύστημα ελέγχου και συλλογής (National Instruments SCXI-1520 και 1314 terminal block) για τη μέτρηση τάσης-παραμόρφωσης δειγμάτων που υφίστανται μηχανική φόρτιση.
ALPHA 3-3000 S with big test chamber
 • Ηλεκτρόμετρο υψηλής ακρίβειας (KEITHLEY 6517A) με δεκακάναλη κάρτα σάρωσης υψηλής δειγματοληψίας, για τη μέτρηση πιεζοδιεγειρόμενων ρευμάτων (PSCs) σε γεωυλικά που υπόκεινται σε μηχανική φόρτιση.
Keithely Electrometers
 

 

 • Λογισμικό LabView (version 8.5) για τον έλεγχο διατάξεων και τη συλλογή μετρήσεων ασθενών ηλεκτρικών σημάτων (PSCs) και τάσης-παραμόρφωσης (stress-strain) κατά την ανεμπόδιστη θλίψη πετρωμάτων.
 

 

 • Πολυκάναλο φορητό σύστημα ακουστικών εκπομπών (MISTRAS AE DiSP-24 system) αποτελούμενο από 32-bit PCI κάρτα ψηφιακής ανάλυσης σήματος και PCI-2 κάρτα συλλογής, συνοδευόμενη από προενισχυτές και συστοιχία πιεζο-ηλεκτρικών αισθητήρων υψηλής συχνότητας διαφόρων τύπων (pico, R 15A).
 

 

 • Λογισμικά συλλογής και προηγμένης ανάλυσης (αναγνώριση προτύπων, νευρωνικά δίκτυα, κ.ά.) δεδομένων ακουστικών εκπομπών (AEwin, NOESIS).
 

 

 • Σύστημα μετρήσεων μαγνητικής επιδεκτικότητας (Bartington MS2) σε στερεά, υγρά υλικά και δείγματα υπό μορφή κόνεως, σε εύρος θερμοκρασιών RT-850 oC. Περιλαμβάνει σειρά διαφορετικών αισθητηρίων για μετρήσεις εργαστηρίου και υπαίθρου.
Magnetic Susceptibility System
 

 

 • Hoek cell για τριαξονική δοκιμή πετρωμάτων μεγέθους ΝΧ.
6: Hoek cell with relevant components | Download Scientific Diagram
 

 

 • Διάταξη μέτρησης υδραυλικής διαπερατότητας κυλινδρικών πετρωμάτων μεγέθους ΝΧ.
 

 

 • Επιτραπέζια εκπαιδευτική διάταξη δοκιμών αντοχής διαμορφωμένων μεταλλικών δοκιμίων (κάμψη 3 και 4 σημείων, θλίψη, εφελκυσμός).
Bending: 3-point and 4-point
 

 

Βοηθητικός εξοπλισμός

 

 • Δισκοπρίονο κοπής, εργαστηριακό γεωτρύπανο, συσκευή λείανσης για τη διαμόρφωση δοκιμίων πετρωμάτων βάσει διεθνών προδιαγραφών
 

 

 • Χειροκίνητη υδραυλική πρέσα ENERPAC RC256 700 bar και κυψέλη δημιουργίας στερεών δειγμάτων κόνεως.
 • Αναλυτικός ζυγός ακριβείας 0.0001g, φούρνος ξήρανσης  (RT – 250 oC), αποξηραντής κενού, αντλίες κενού, ψηφιακό μικροσκόπιο, λουτρό υπερήχων, εξωλκέας δειγμάτων, τροφοδοτικά, dataloggers, κ.ά.