Σεισμολογικό Δίκτυο

Οι σεισμολογικοί σταθμοί του Σεισμολογικού Δικτύου του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης & Γεωκαταστροφών. Πατήστε πάνω στους σταθμούς και επιλέξτε “Περισσότερες Πληροφορίες” για να δείτε τις καταγραφές σε πραγματικό χρόνο.