Μοχλός εξωστρέφειας των Πανεπιστημίων τα Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Πάρκα

Στην πρώτη διεξαγωγή της Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητή, Ανδρέα Φλώρου και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητή Τριαντάφυλλου Αλμπάνη, τονίστηκε ιδιαίτερα η ακαδημαϊκή ταυτότητα των νεοσύστατων Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων (ΠΕΚ) με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και στα ερευνητικά αποτελέσματα που μπορούν να φέρουν αυτόνομη βιωσιμότητα. Διαβάστε περισσότερα.