Γεωφυσικός εξοπλισμός υπαίθρου

 

 

 

 

 • Όργανο ηλεκτρικών μετρήσεων IRIS Syscal με δυνατότητα ηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων και τομογραφιών με μέγιστο ανάπτυγμα ηλεκτροδίων 230m
SYSCAL Jr Switch-24 | JATIFIC
 

 

 • Όργανο σεισμικής τομογραφίας Geometrics με 24 κανάλια, μέγιστου αναπτύγματος 215m.
untitled
 

 

 • Όργανο ηλεκτρικών παροδικών κυμάτων TEM-Fast για βυθοσκοπήσεις με βρόχους μέγιστου αναπτύγματος πλευράς 100m.
TEM-FAST 48
 

 

 • Όργανο VLF με δυνατότητα λειτουργίας σε VLF και T-LVF κατάσταση.
 

 

 • Γυροσκοπικό μαγνητόμετρο Geometrics με διπλό αισθητήρα.
 

 

 • Όργανο μέτρησης εδαφικού θορύβου με αισθητήρα Lennartz 3-D και καταγραφικό City Shark II.
City Shark II - Ambient Vibration Recorder
 

 

 • Για την παρακολούθηση ενεργών τεκτονικών δομών βάθους με με την εφαρμογή της μαγνητοτελλουρικής μεθόδου, ένα πλήρες σύστημα Long-Period Magnetotelluric Station LEMI-424, KMS Technologies, με Fluxgate Magnetometer 3 συνιστωσών,  4 LEMI-701 με αντιπολωτικά ηλεκτρόδια Cu-CuSO4
 

 

 • Για τη διενέργεια ηλεκτρομαγνητικών διασκοπήσεων του εσωτερικού της Γης με την εφαρμογή της μαγνητοτελλουρικής μεθόδου, δύο πλήρη συστήματα MT24LF του οίκου EMI Inc που περιλαμβάνουν εξελιγμένο διπλό δέκτη A/D υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων, 24-bits, με GPS χρονισμό, ελεγχόμενο με φορητό Η/Υ, αισθητήρες μαγνητικού πεδίου τύπου επαγωγικού πηνίου ευρέως φάσματος και χαμηλού θορύβου και αισθητήρες ηλεκτρικού πεδίου με αντιπολωτικά ηλεκτρόδια Cu/CuSO4 και Pb/PbCl2
 

 

 

 

 • Σύστημα MVC-2DS που διαθέτει μετρητικό Η/Υ με GPS χρονισμό, απομονωμένο σύστημα συλλογής δεδομένων 9 εισόδων, 24-bits, φωτοηλεκτρικό μαγνητόμετρο στρέψης πολύ υψηλής ευαισθησίας και αντιπολωτικά ηλεκτρόδια Pb/PbCl2.
 

 

 • Σύστημα CR23X Micrologger του οίκου Campbell Scientific που περιλαμβάνει προγραμματιζόμενο πολυπαραμετρικό σύστημα συλλογής δεδομένων με 16 αναλογικές διαφορικές εισόδους, διαύλους διέγερσης, διαύλους παλμών, ψηφιακές θύρες I/O, μαγνητόμετρο τύπου πύλης μαγνητικής ροής MAG-03MCESL του οίκου Bartington Instruments και αντιπολωτικά ηλεκτρόδια Pb/PbCl2.
 

 

 • Σύστημα ανίχνευσης VLF σεισμοηλεκτρομαγνητικών διαταραχών με συντονισμένους δέκτες στα 3kHz, 10kHz και 40MHz, 45MHz.
 

 

 • Σύστημα μέτρησης ιδιοδυναμικού (SP) που περιλαμβάνει μετρητικό φορητό Η/Υ με εξελιγμένη μετρητική PCMCIA κάρτα (DAQCard ΑΙ-16Ε-4 του οίκου National Instruments) με 16 single-ended ή 8 διαφορικές εισόδους, 12bits, 100kHz δειγματοληψία, εξελιγμένο σύστημα πολυπλεξίας και ρύθμισης σήματος (SCXI-1300/SCXI-1100/SCXI-1000DC του οίκου National Instruments) και συστοιχία ηλεκτροδίων τύπου ράβδου.
 

 

 • RCS-5B Chirpsounder HF-Receiver (5-30MHz) για την έρευνα της φυσικής της ανώτερης ατμόσφαιρας, τη βελτίωση των ιονοσφαιρικών προτύπων και την, σε πραγματικό χρόνο, παρατήρηση του διαστημικού καιρού (space weather).
 

 

 • GPS Ionospheric Scintillation and TEC Monitoring Station (GISTM) που περιλαμβάνει GPS-L1/L2 Novatel ενεργή κεραία, δέκτη GSV4004B (Model GPStation-G2 SCINTW) και Η/Υ συλλογής δεδομένων.